Onbekend

Deze kaart vermeld helaas niet waar deze foto is gemaakt, en welke straat het is, is derhalve ook onbekend.

Stemmen in Huizum

Volgens het oorspronkelijke bijschrijft is dit een stembureau in Huizum in 1929. Helaas staat er niet bij waar het is.

Schippers

Een afbeelding uit 1927, aardappelen lossen. Maar aan welke gracht?

Leeuwarder Machinefabriek

De Leeuwarder Machinefabriek van Ruurd Rodenburg is opgericht in 1884 en in 1913 geliquideerd.  Deze fabriek had veel advertenties in de Leeuwarder Courant, met daarin een afbeelding van een van hun machines.  Wie kan ons vertellen welke type machine op deze kaart is afgebeeld.

Zoekplaatje 01

De (waarschijnlijk) slagerij van H. J. de Jong… Deze kaart vermeld aan de achterkant dat dit de Kleine Kerkstraat is. Het is echter niet de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. De vragen zijn: 1 is dit ergens in Leeuwarden (of in Huizum)? of 2 in welke plaats kan … Verder lezenZoekplaatje 01