Het pand van de Koffiebranderij Firma R.H. Dijkstra aan de Emmakade NZ 1 Bouwjaar: 1922,  Architect: Hendrik Kramer (1850-1934) Deze koffiebranderij is opgericht in 1859. Bovenstaande foto is de Emmakade NZ 1 gefotografeerd door Robert Visser. Dit pand is later gebruikt door de Leeuwarder Asphalt Industrie. Het pand is gefotografeerd op 2 maartRead More →

Firma R. van der Vegt Engelschestraat 50 Rombertus van der Vegt, geboren op 22-09-1880 te Franeker richtte in 1903 een Wijnhandel, fabriek van limonadesiropen & advocaat op. Dit bedrijf was gevestigd op het adres Groentemarkt 6-7 te Franeker. Op 06-05-1921 wordt het bedrijf ingeschreven in het register van de KamerRead More →

Kaashandel S. Swierstra was gevestigd aan de Baljeestraat 21. In mei 1916 kreeg W. Swierstra toestemming om een oprit in het trottoir voor zijn perceel baljeestraat 21 aan te leggen. Volgens deze nota was in 1928 zijn zoon S. Swierstra eigenaar van het bedrijf.

De winkel van fotografische artikelen was jaren gevestigd in de Monnikemuur straat. Nadat het bedrijf was verhuisd, heeft nog vele jaren de etalage op het oude adres “dienst” gedaan.

26 juni 1896 plaatste het gemeente bestuur van Leeuwarden een bericht in de Leeuwarder Courant met daarin o.a. de volgende inhoud: Brengen bij deze ter kennis van Belanghebbenden, dat ter Secretarie dier Gemeente ter visie ligt een bij hun College ontvangen verzoekschrift met bijlagen van PIETJE PIETERS STAPENSEA, Wed DurkRead More →

Frico

De hier opgenomen lijsten van branden in Leeuwarden is bij lange na niet kompleet. Van enkele branden zijn mij de juiste data (nog) niet bekend. Bovendien zijn niet alle branden die in Leeuwarden plaats vonden bij mij bekend, maar vooral branden welke plaatsvonden op het grondgebied van Huizum ontbreken mijRead More →