Ons Genoegen

De R.K.dansclub “Ons Genoegen” foto kennelijk gemaakt in het dansseizoen 1923-1924. Verdere gegevens ontbreken.

Poort

Een fraaie afbeelding van de Sint Jacobstraat, helaas is mij onbekend in welk jaar en ter gelegenheid waarvan, deze poort is gebouwd.

Stemmen in Huizum

Volgens het oorspronkelijke bijschrijft is dit een stembureau in Huizum in 1929. Helaas staat er niet bij waar het is.

Kalverdijkje

Een karrieder op de Poppeweg, tussen de bomen door zien we nog net de Camminghabuursterpoldermolen aan het Kalverdijkje.

Verkeersles

In 1931 werd het aan de verkeersdeelnemers geleerd om links en rechts te rijden i.p.v. kris kras door elkaar.

Stadsdienst

Op 13 december 1947 startte de N.T.M. met de eerste stadsdienst van Leeuwarden.

Harlingen ?

Hoewel deze afbeelding vermeld ijsbaan Harlingen is het de ijsbaan aan de Blekerstraat.