Frico

Brandlijst

De hier opgenomen lijsten van branden in Leeuwarden is bij lange na niet kompleet. Van enkele branden zijn mij de juiste data (nog) niet bekend. Bovendien zijn niet alle branden die in Leeuwarden plaats vonden bij mij bekend, maar vooral branden welke plaatsvonden op het grondgebied van Huizum ontbreken mij de gegevens. Als wij over foto’s beschikken van de branden, dan staat er een link naar deze foto’s!
Mocht u zelf in het bezit zijn van foto’s van branden in Leeuwarden dan kunt u deze insturen.

Van 1392 tot 1900:??-??-1392 Brand in het noord-oostelijke deel van de stad.
13-06-1483 Grote brand ontstaan in een pottebakkerij bij de Minnemabrug (Korfmakerspijp) 200 huizen gaan verloren.
02-06-1511 Oldehoofsterespel circa 200 panden gaan verloren.
19-02-1568 Grote brand bij de Hayo Cammingha brugghe (Amelandsplein).
09-11-1652 Grote brand in het Blokhuis Leeuwarden aan ramp ontsnapt een buskruidschip lag in de nabijheid.
??-??-1689 Oldehoofsterdwinger (Nu Prinsentuin) Korenmolen De Leeuw.
20-06-1739 Oldehoofsterkerkhof op de Oldehove.
??-??-1751 Zuidvliet Oliemolen De Jonge Fenix.
12-11-1754 ’s Land Tucht- en Werkhuis.
24-12-1794 Grote Kerkstraat brand Diakoniehuis der Hervormde gemeente.
27-07-1842 Wilhelminaplein Grote kermis brand 34 kramen gaan in vlamen op.
14-11-1847 Cichoreifabriek & wol weverij en Spinnerij van H.& J.Heuveldop.
17-12-1847 Grote Kerkstraat grote brand kruidenierswinkel A.de Jong Wz.
22-08-1848 Zuid-Vliet de houtzaagmolen “De Herstelling” E.Bontjema door de bliksem getroffen.
20-04-1858 Achter Camstraburen Stoom- wind houtzaagmolen Gebr.Romein.
14-06-1860 Prins Frederikkazerne platgebrand 1 dode, 2 gewonden.
02-11-1869 Wijk G No.46 Woonhuis Mr.E.Cats.
13-02-1870 Wijk L No.245 Bloemisterij H.H.Hartkamp .
04-04-1871 Wijk K No.193 Broodbakkerij.
09-06-1871 Wijk G No.130 Broodbakke rij H.de Vries.
02-07-1871 Wijk O No.8 Cichoreifabriek.
26-09-1872 Wijk A no.191e T apperi j A.Houtsma.
10-07-1873 Wijk D No.155 Tapperij K.Elders (In dit pand begonnen).
10-07-1873 Wijk D No.156 Tapperij J.P.Maurer.
10-07-1873 Wijk D No.158 Stal S.P.Kleiterp.
19-03-1876 Wijk G No.210 Broodbakkerij.
02-05-1876 Wijk M No.252 Pottenbakkerij.
18-05-1878 Schenkenschans Houtzaagmolen De Eendragt.
15-07-1876 Wijk A No.270A Boekwinkel 2 doden.
25-08-1876 Wijk M No.205 Boerderij B.T.Balt Hooibroei.
21-10-1878 Wijk 0 No.291 Koffiehuis.
23-03-1882 Potmarge Strokartonfabriek (Firma J.G.Kuipers).
15-05-1884 Noordvliet 529 Oliemolen en woonhuis J.H.van Idsenga.
14-07-1884 Nieuweburen 92 Pakhuis Vlasdrogerij Polak Uitslaande brand.
??-07-1884 Noordvliet (Slot) Koemelkerij G.Stienstra Hooibrand.
26-01-1885 Grote Hoogstraat 18 Tapperij J.de Kant Binnenbrand.
14-06-1885 Kleine Kerkstraat Hoedenwinkel Van Driesum.
23-10-1885 Schoolstraat 9 Fotograaf J.C.Craije.
24-03-1886 Harlingertrekweg Meelfabriek/Molen Het Fortuin (Fa.Swildens en Kuipers).
24-04-1886 Voorstreek 362 Broodbakkerij Uitslaande brand.
07-05-1886 Voorstreek 354 Broodbakkerij L.Dijkstra Jzn. Uitslaande brand.
23-12-1886 Voorstreek 282 Woning T.Gratema.
09-01-1887 Oosterkade 14 Gebouw van godsdienstuitoefening Uitslaande brand.
16-04-1887 Voorstreek 227 Galanterien winkel J.van Haagen Uitslaande brand.
16-06-1887 Schavernek 19 Tapperij Uitslaande brand.
05-01-1888 Weaze 4 Uitslaande brand.
27-08-1888 Bagijnestraat 73 Winkel Vereniging Eigen Hulp Uitslaande brand.
21-01-1889 Voorstreek 28 Uitslaande brand.
18-08-1889 Oldegalileen/Dokkumer Ee Meelfabriek J.Wybrandi Uitslaande brand.
30-08-1889 Stienserweg 12, 14 en 16 N.Engwerda Uitslaande brand.
10-03-1890 Schavernek 9 F.Weidema Gasontploffing.
31-07-1890 Achter de Hoven 177 Hooibrand.
08-01-1891 Droevendal 33 Gasontploffing.
16-04-1891 Amelandsestraat 34 Voddenhandel A.de Jong Uitslaande brand.
10-08-1891 Grote Kerkstraat 11 Woning Burgemeester P.Lyclama a Nijeholt.
05-03-1892 Weaze Verfwaren C.F.Schwaner Sz. Uitslaande brand.
21-04-1892 Oldegalileen Pannenfabriek Uitslaande brand.
03-05-1894 Kleine Hoogstraat 7 Uitslaande brand.
21-08-1894 Breedstraat 59 Uitdragerij M.Troostwijk.
04-12-1894 Eestraat Harskokerij -Werkverschaffing- Uitslaande brand.
10-09-1895 Keetbuurt Hooibrand.
15-06-1896 Noordvliet 87 Bakkerij Binnenbrand.
20-12-1896 Oosterkade 16 Woning Binnenbrand.
??-??-1897 Wirdumerdijk 4.
25-02-1897 Schenkenschans Stoomhoutzaagmolen De Hersteller.
16-09-1898 Nieuwestad 18 Ververij Binnenbrand.
25-12-1898 Put 1 Bakkerij Binnenbrand.
09-02-1899 Schrans/Potmarge strookartonfabriek grote brand.

van 1900 tot 2000:

??-??-1900 Noordvliet Oliemolen De Vrijheid.
02-06-1901 Tuinen Slagerij Uitslaande brand.
01-09-1901 Tuinen Woning Binnenbrand.
11-09-1900 Strokartonfabriek Turfbrand.
01-01-1902 Kleine Kerkstraat Bakkerij uitslaande brand.
12-01-1902 Voorstreek Kruidenierswinkel T.Jellema Uitslaande brand.
31-01-1902 Hoekstersingel Woning uitslaande brand.
15-03-1902 Gedempte Keizersgracht winkel binnenbrand.
21-10-1902 Paul Krugerstraat Woning Uitslaande brand.
28-11-1902 Vierhuisterweg Boerderij Hooibrand.
01-02-1903 Slotmakersstraat Hoedenwinkel Uitslaande brand.
18-05-1903 Korenmarkt Hotel H.Hoven Fornuis ontploffing.
02-12-1903 Grote Hoogstraat woning uitslaande brand.
01-02-1906 Grote Kerkstraat Coop.Handelsdrukkerij Binnenbrand.
07-02-1906 Voorstreek Vleesrokerij J.v.d.Weide.
09-07-1906 Nieuwestad Heren-confectie binnenbrand.
05-11-1906 Potmarge -Huizum- Gardenier Uitslaande brand.
??-??-1912 Harlinger Trekweg Schuurmans vuurwerkfabriek.
09-02-1914 Sacrementstraat Concertzaal P.Rodenhuis Binnenbrand.
25-05-1914 Harlinger Trekweg Schuurmans vuurwerkfabriek uitslaande brand.
06-01-1915 Gedempte Keizersgracht binnenbrand.
14-08-1915 Snekertrekweg Schoenfabriek v.Huiden & v.d.Heijden uitslaande brand.
??-11-1916 Voorraadschuur Chichoreifabriek W.ter Horst.
27-03-1918 Voorstreek Sigarenhandel J.Woudstra Uitslaande brand.
04-12-1918 Reigerplein Visbakkerij H.Glastra Binnenbrand.
06-02-1919 Wilhelminaplein Paleis van Justitie.
07-01-1921 Kelders woning uitslaande brand.
03-03-1921 Voorstreek winkel in Dameshoeden uitslaande brand.
07-03-1921 Wijbrand de Geeststraat Magazijn behangselpapier E.J.Dijfhout en de Firma Grondsma. Zware binnenbrand.
02-09-1921 Boterhoek Logement J.Weerman uitslaande brand.
22-06-1922 Tijnjestraat IJzergieterij C.W.H.Schroder Uitslaande brand.
22-06-1922 Grachtswal Zeilmakerij Gebrs.de Vries binnenbrand.
12-09-1922 Oldegalileen Friesche Verffabriek (G.Vlaskamp) Uitslaande brand.
26-02-1924 Ruiterskwartier Garage N.V. R.A.M.I. v/h firma Nauta.
??-??-1924 Harlingertrekweg Leeuwarder papierfabriek (Landstra en Deibel).
??-??-1924 Noordvliet brand in de oliefabriek N.V.”Friesche Olieslagerij” v/h Hommema & Eskes.
12-01-1925 Raadhuisstraatje rijwielwerkplaats H.van Keulen Uitslaande brand.
28-07-1925 Tuinen 39 Fel uitslaande brand Meubelzaak H.de Vries.
28-07-1925 Tuinen 41 Winkelier/barbier P.Stienstra.
28-07-1925 Tuinen 43 Handel in verfwaren C.Elzinga.
10-10-1925 Wirdumerdijk Manufacturenzaak Gebr.Schweigmann binnenbrand.
??-??-1926 Westerplantage Pak- Woonhuis Rinse A. Kooistra.
27-06-1927 Brand in timmerwerkplaats en kuiperij van de Lyempf.
??-01-1928 Torenstraat woningbrand 1 dode (Gerritje Kanman).
16-10-1928 Heer Ivostraatje hoek Grote Kerkstraat. Chemicalienzaak firma Hattuma & Co en Rijwielreparatie zaak van de heer Schaap.
??-??-1928 Doelesteeg chocoladewinkel van Mej.Duijm.
??-??-1928 Turfmarkt metaalwarenfabriek en kunstlakkerij van J.M.Meyer.
??-??-1928 Vliet Lompenpakhuis Hoeben.
28-06-1929 Oostergrachtswal brand N.V.Glas- Steen- en Verfhandel v/h L.J.van der Meulen.
??-04-1930 Bischopstraat verffabriek v/h J.Zandleven.
12-07-1930 Oldegalileen Bakkerij “De Zelfstandigheid”.
30-10-1930 Poppebuurt (Gecontroleerde brandstichting -opruiming krotten-).
??-??-1930 Gebouw “Jariel” en timmerschuur van de heer Riddersma.
??-02-1930 Marssumerstraatweg Cafe “Halfweg”.
07-08-1931 Oostergrachtswal rijwielzaak.
27-07-1931 Nieuwestad woning boven banketbakkerij.
07-04-1933 Over de Kelder meubelfabriek van Van Dam.
??-09-1933 Gedempte Keizersgracht opslagruimte firma Speulstra.
27-05-1935 Groningerstraatweg “Oud Tolhuis”.
28-11-1935 Tijnjedijk -Huizum- Timmerfabriek.
??-??-1936 Snekertrekweg brand aan boord woonschip.
??-??-1936 Oldegalileen Timmerwerkplaats.
23-04-1937 Goederenloods aan het spoordok.
25-05-1937 Harlingertrekweg Explosie gevolgd door brand vuurwerkfabriek Schuurmans 2 doden.
??-??-1938 Klanderijstraat kaaspakhuis.
15-02-1939 Sint Jacobstraat muziekhandel.
08-05-1939 Harlingertrekweg vuurwerkfabriek Schuurmans.
??-??-1939 Vijzelstraat hoek Nieuweburen Groentewinkel.
??-??-1939 Molenstraat Peletier’s Kolenhandel.
??-??-1939 Hoekstersingel hoek Oldegalileen Cafe “Blauwhuis”.
25-04-1941 Mr.P.J.Troelstraweg 96 en 98 uitslaande brand.
21-11-1941 Kanaalweg Drogerij “Klimop”.
26-06-1942 C.A.F. brand ontstaan na bombardement.
24-10-1942 Harlingerstraatweg Boerderij van Wassenaar.
28-10-1942 Kanaalweg Drogerij “Klimop” flinke binnenbrand.
15-12-1942 Badweg 22 -Huizum- Boerderij Kingma Alleen woonhuis behouden.
29-03-1943 Singelstraat 5 uitslaande brand.
20-08-1943 Pelikaanstraat 25 Boerderij Wassenaar.
24-02-1944 Vliegveld brand door bombardement.
03-03-1944 Oude Oosterstrat hoek Heerestraat “De Toko”.
23-02-1944 Wijbrand de Geeststraat Slagerij Yntema brand door bombardement.
22-06-1944 Ruysdaelstraat 8 -Huizum- Gararage “De Vrij”.
14-04-1945 Zaailand Old Burger Weeshuis.
??-04-1945 Wilhelminaplein Gerechtsgebouw.
24-06-1946 Zuiderplein bakkerij Zijlstra Grote brand.
23-10-1946 Snekertrekweg NTM-Garage bus in de garage in brand grote schade.
16-12-1946 Tuinen 29 kleermakerij bovenverdieping brand geheel uit.
12-11-1948 Tijnjedijk -Huizum- Wasserij “de Hoop” (Firma van Dam).
14-01-1949 Zuiderplein hotel De Klanderij hotelkamer brand uit.
19-06-1949 Hoedemakerssteeg sigarenmakerswerkplaats brand uit.
25-11-1950 Potmarge woonboot gaat in vlammen op.
30-01-1951 Voorstreek 103 brand bij de L.C.
18-08-1951 Vierhuissterweg 1 boerderijbrand.
24-09-1951 Galileer Kerkstraat la uitslaande woningbrand.
04-01-1952 Ruiterskwartier 53 uitslaande brand rijwielhandel.
21-04-1952 Nieuwekade 120 fabriek voor bakkerijgrondstoffen zware binnenbrand.
06-06-1952 Hempenserweg 5 brand door blikseminslag grote schade.
15-09-1952 Noordvliet no’s 415 en 419 ( resp. vulcaniseerinrichting en timmerwerkplaats ) zeer grote schade.
17-02-1953 Bleeklaan 60 grossierderij in auto-onderdelen 2 brandweer- lieden gewond.
27-10-1953 Romkeslaan 20 autosloperij uitslaande brand.
14-12-1953 Heringastraat 11 uitslaande woningbrand.
21-06-1954 Snekertrekweg 61 NV intercomunale Waterleiding Leeuwarden zware binnenbrand.
17-02-1955 Warmoezenierstraat 21 uitslaande woningbrand.
03-06-1955 Snekertrekweg uitslaande brand Frico.
19-08-1955 Pakhuizen Riga, Odessa en Rusland.
11-02-1956 Snekertrekweg 21 uitslaande brand CAF.
01-10-1957 Kleine Kerkstraat 35 textielwinkel uitslaande brand 1 zwaar gewonde, 3 doden ( moeder en 2 kinderen ).
04-10-1957 Grote Hoogstraat uitslaande brand in een tweetal panden.
19-10-1958 Wolvesteeg 1 Meubelfabriek zware brand.
03-01-1959 Galileer Kerkstraat 17 uitslaande brand pakhuis van het Friesch Dagblad.
01-11-1959 Tramstraat Fa.gebr. Visser uitslaande brand verschillende panden.
10-04-1960 Mr.P.J.Troelstraweg 179 Turkstra beschuitfabriek grote uitslaande brand met hulp van de luchtmacht brandweer.
30-08-1960 Spoordok Rangeerlocomotief 514.
14-12-1961 Tijnjedijk woonwagen. 1 dode.
05-09-1962 Nieuweweg 13 uitslaande brand woning/bedrijfsruimte.
18-11-1962 Willemskade ontploffing op een boot 1 dode.
29-11-1962 Eewal 47 uitslaande brand in een lampenkappenwerkplaats autospuit loopt brandschade op.
21-03-1963 Nieuwestad Vroom & Dreesman.
07-12-1963 Edisonstraat 2 NV “De Olde Delft” uitslaande brand.
16-01-1964 Houtpolle/Oldegalileen Houtzaagmolen De Fisker.
16-01-1964 Woudmanstraat 1 Elektro-Blikfabriek grote brand opslag.
00-00-196? Emmakade hoek Rembrandtstraat, Keuken.
27-05-1964 Fabriekssteeg, Woning.
18-08-1965 Voltastraat 5, loods timmerfabriek.
03-09-1965 Eebuurt 18, Woning.
22-08-1966 Nieuweburen 94, magazijn papiergroothandel
07-01-1967 Schrans 3, Meubelmakerij.
30-03-1967 Hoeksterpad 12a, woning.
17-09-1967 Kalverdijkje, Hooibroei.
26-09-1967 Ouddeel, Boerderij.
09-10-1967 Achter de Hoven 197, Woning.
17-10-1967 Oostersingel, Pakhuis.
01-11-1967 Groningerstraatweg 2 (Bleeklaan),Gashouder Gemeentelijk Energie Bedrijf.
27-11-1967 Snakkerburen, Veevoederfabriek Tromp.
27-11-1967 Eestraat, Magazijn Noord-West.
10-12-1967 Pretoriastraat, Woning.
29-02-1968 Zuidergrachtswal, Machinefabriek.
24-02-1968 Pottebakkersplaats, Onbewoonbaar verklaard pand.
24-03-1968 Amelandsestraat 45, Onbewoonbaar verklaard pand.
24-03-1968 Romkeslaan, Onbewoonbaar verklaard pand.
07-04-1968 Boerhavestraat, Boerhaveschool.
18-05-1968 Tuinen 26.
13-07-1968 Snekertrekweg, Silo CAF.
24-07-1968 Achter Tulpenburg, Sloopwoning.
25-07-1968 Nieuweburen 16, woning.
02-08-1968 Dirk Boutstraat, Kleuterschool Gemeente Leeuwarden.
15-08-1968 3e Dwarsstraat, Sloopwoning.
16-02-1969 Van Loonstraat, Sporthal.
05-06-1969 Korfmakerstraat 7, Elektrotechnisch bedrijf Slager N.V.
06-06-1969 Veevoederloods Frico.
29-07-1969 Emmaplein 11, Woning.
19-12-1969 le Parkstraat 24, Woning.
00-00-197? Bij de Put.
13-03-1970 Lorentzkade, Orgelfabriek.
13-03-1970 Doelestraat 5, Jeugd ontspannings Komitee.
08-11-1970 Bagijnestraat 46, bar “The five pennies”
08-01-1971 Dirk Boutstraat, School.
16-07-1971 Ververij & Lakkerij Dienst Sociale Werkvoorziening.
27-10-1971 Amelandsestraat 1-3.
16-08-1972 Willem Lorestraat, loods voor lompen en oud papier.
02-09-1973 Marshallweg 9-11, De Boer’s stalinrichting.
21-09-1973 Langemarktstraat 38, Hotel “De Vier Leeuwen”.
23-12-1973 Menno van Coehoornstraat, Ambachtsschool.
26-05-1974 Grote Hoogstraat 6 en 6a, bar “Barbarella”.
27-05-1974 Grote Hoogstraat 8, bar “Kicky”
08-06-1974 Kruisstraat hoek Oosterstraat sexshop.
01-10-1974 Nieuweweg 5, Schoenmakerij.
13-03-1975 Huizumerlaan.
19-05-1975 Hollanderdijk, Spoorsloot.
19-07-1975 Hollanderdijk, Spoorsloot.
27-07-1975 Oostersingel 74-c, Kolenloods.
17-01-1976 Haydnstraat, Perkschool.
08-02-1976 Grote Hoogstraat 13, “Bar Q”.
28-02-1976 De Ruyterweg 28, Schilderswerkplaats.
09-04-1977 Zuidergrachtswal 25, kantoorgebouw.
01-05-1977 Tennisclub “De Bontekoe”.
22-05-1977 Romkeslaan, Autohandel U. Prins en Technisch Bureau “Lodema”.
16-06-1977 Voorstreek 57, Warenhuis Miwako.
03-11-1977 Van Swietenstraat 4-6, Friese Service Centrum.
30-05-1978 Pieter Struyvesantweg 1.
05-10-1978 Oostergoweg, Keuringsdienst van Waren.
03-11-1978 Bagijnestraat 46, bar “Five Pennies”.
31-01-1979 Noordersingel 68, Militaire Sociale dienst.
27-03-1979 Brandemeer, Gymnastieklokaal Tjerk Wallesschool.
28-03-1979 Tjerk Hiddesstraat, Wopke Eekhoff MAVO.
24-07-1979 Diakonessenhuis.
11-10-1979 Oosterkade 18 en 20.
15-12-1979 Clubgebouw “Insulinde”.
13-03-1980 Spanjaardslaan 132, Herenhuis.
17-04-1980 Schoenmakersperk, Nieuw Stadsweeshuis.
27-08-1980 Molenpad, gebouw padvindersgroep “Burmania”.
22-12-1980 Julianalaan, Commercieel Economische Scholengemeenschap.
28-02-1981 Hoekstersingel, pakhuizen Rusland, Odessa en Riga.
00-03-1981 Zuidergrachtswal/Romkeslaan, jongerencentrum “Het Vliet”.
21-03-1981 Ruiterskwartier/Lombardsteeg, o.a. een bar.
22-08-1981 Druifstreek.
06-02-1982 Speelmansstraat, huishoudschool.
26-03-1982 Romkeslaan, showroom voor o.a. keukens Roupe van der Voort.
18-08-1982 Eeskwerd 3, School.
07-01-1983 Nachtclub Pussycat.
28-01-1983 Voorstreek, Modehuis Jari.
28-01-1983 Johannes Semsstraat 10, Woning.
31-01-1983 Sontstraat, Slooppand.
31-03-1983 Amelandsestraat, verschillende panden.
28-03-1983 Sem Dresdenstraat, school.
30-04-1983 Schoenmakersperk, voormalige Stadsweeshuis.
15-06-1983 Van Asbeckstraat, Woning.
20-07-1983 V.G.N.N./A.P.F.Z.
21-07-1983 Mr.P.J.Troelstraweg, Santega Complex.
13-08-1983 Spanjaardslaan hoek Pelikaanstraat, “De Oldehove” (voorheen garage “Rosier”).
06-11-1983 Wilgenstraat, Woning.
05-12-1983 Groningerstraatweg, Zes woningen.
01-01-1984 Lindenbuurt, woningen (sloop).
03-01-1984 Frederik ruyschstraat, Kleuterschool “de grutto”.
10-01-1984 Magnoliastraat, flat.
14-05-1984 Krijn v.d. Helmstraat. voormalige timmerfabriek.
06-07-1984 Voorstreek, Amelandshuis.
07-08-1984 Nieuwekade 88, slooppand.
19-08-1984 Nieuwekade 86, Slooppand.
29-08-1984 Nieuwekade 82, Slooppand.
20-11-1984 Dokkumertrekweg, voormalige houthandel Van Driesum.
01-12-1984 Snekertrekweg, Voormalige Frico.
03-04-1985 Kleine Hoogstraat 16, Pakhuis speelgoedhandel Hermans.
17-04-1985 Groningerstraatweg, Cafe Oud Tolhuis/Diana Bar.
08-06-1985 Brandemeer, School De Esken.
13-12-1985 Baljeestraat, Cafe Spoorzicht.
17-01-1986 Bilgaardpassage, Winkels.
07-07-1986 Nieuwestad zz, Auck Peters huis.
13-07-1986 Potmarge, Jachthaven vier schiphuizen en vier boten.
16-09-1986 Doelesteeg, Bar Coos.
18-09-1986 Woudmansstraat, Thomassen en Drijver.
26-02-1987 Zwettestraat, Helwa koekjesfabriek.
30-03-1987 Amelandsestraat, Sint Joseph-pension.
15-05-1987 Amelandsestraat, Sint Joseph-pension.
18-05-1987 Zaailand hoek Schoolstraat, Verschillende panden.
23-10-1987 Magnoliastraat, Explosie in flatwoning.
30-11-1987 Heringastraat, Woning.
12-01-1988 De Meenthe, Woning.
09-04-1988 Euterpestraat, School.
11-05-1988 Uranesweg, Houthandel.
04-08-1988 Potmarge, Jachthaven acht schiphuizen en twee boten.
22-03-1989 Breedstraat, Winkelpand.
25-07-1989 Emmakade, Pepermuntfabriek van Slooten.
00-09-1989 Rembrandtstraat/Emmakade n.z., Pepermuntfabriek Van Slooten.
01-11-1989 Tijnjedijk, Bouma Electronika.
27-01-1990 Noorderweg, Gymnasium.
28-04-1990 Nieuwestad zz, Wibrabrand.
08-10-1990 Schrans, De Jong stoffenhandel.
13-11-1990 Konvooistraat, School.
01-01-1991 Tynjedyk, Miro.
20-11-1991 Tweebaksmarkt, Casino.
10-02-1992 Snekertrekweg, Tapijthandel A.Z.
04-05-1994 Kalverdijkje, Camminghbuursterpolder-molen.
00-06-1994 Willem Alexanderplein, Winkelcentrum.
30-06-1994 Wissedwinger, School.
18-04-1994 Achter de Hoven, Laboratorium Atohaas (ex Casolith).
25-11-1994 Snekertrekweg, Kwantum.
12-03-1995 Celsiusweg, Zuidema (Opslag Koopmans Meelfabrieken).
02-04-1995 Drachsterweg, Gomarus College (voorheen Greijdanusschool)
11-06-1995 Celciusweg, Sportzaal Friesland College.
14-08-1995 Kleine Wielen, Twee caravans op de camping.
09-12-1995 Voorstreek 91, Winkel matrassenhuis De Kreeft en bovenwoning volledig verwoest, de bewoner is hierbij omgekomen.
23-11-1996 Heliconweg, F.E.C. Friesland Expo Centrum (Frieslandhallen).
09-11-1998 Wissedwinger, Infirmerie.
14-11-1998 Arendstuin, Slooppanden.
13-07-1999 Groentemarkt, Bovenverdieping

15

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.